Producenci
Promocje
CANTON GLE 456.2 ✦ Kolumna centralna ✦ Darmowa dostawa
CANTON GLE 456.2 ✦ Kolumna centralna ✦ Darmowa dostawa
1 499,00 zł 999,00 zł
szt.
Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Firma Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 21, 31-062 Kraków NIP: 676-255-78-10, REGON: 381808132 działa na podstawie wpisu Krajowego Rejestru Sądowego od nr KRS 0000757807. Sklep internetowy firmy Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.audiofan.eu  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Prezentowany w naszym sklepie internetowym asortyment produktów nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający wyraża chęć dokonania zakupu wybranego towaru, a co za tym idzie chęć zawarcia umowy sprzedaży na proponowanych warunkach.

2. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę AUDIOFAN Sp. Jawna na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie go po otrzymaniu od nas maila zwrotnego lub przesłanie danych zawartych w formularzu na adres mailowy sklep@audiofan.eu

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sklep Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane, jeżeli brakujących lub błędnych danych nie uda się uzupełnić z uwagi na niemożność nawiązania kontaktu z Zamawiającym.

5. Towary oznaczone jako dostępne "na zamówienie" nie mogą być nabywane przez kupującego z formą płatności za pobraniem, lecz tylko za przedpłatą lub w systemie ratalnym, ewentualnie, po indywidualnej akceptacji, istnieje możliwość realizacji zamówienia po wpłaceniu w formie zaliczki określonej części wartości zamówienia.

6. Kupujący chcący dokonać zakupu poprzez system ratalny, może przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze sklepem celem wstępnego zweryfikowania przez bank jego zdolności kredytowej.

7. O ile dla konkretnego produktu nie jest to określone inaczej, maksymalna kwota płatności za pobraniem wynosi 10000 zł, nadwyżka łącznej wartości zamówienia ponad tą kwotę musi zostać wpłacona przez kupującego w formie przedpłaty na rachunek bankowy sprzedającego.

8. Zakupione produkty są dostarczane bezpośrednio pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień jako adres dostawy.

9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie formami dostawy oferowanymi przez sklep dla konkretnego artykułu w formularzu zamówienia.

10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W przypadkach indywidualnych oraz w ramach okresowych promocji opłata za dostawę zamówionych towarów może być pokryta przez Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna

III. Dostawa

1. Dostawa towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy odbioru zamówionych towarów:

- do wybranego paczkomatu Inpost
- za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź Poczty Polskiej
- odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

 IV. Ceny i metody płatności 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
- gotówką bądź kartą przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy,
- gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
- płatność elektroniczną PayU, również poprzez karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..

- przelew bankowy na konto: 88 1140 2004 0000 3002 7824 9390 (mBank)

 V. Gwarancje, reklamacje i zwroty

1. Towary oferowane w sklepie internetowym Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi oraz polskimi instrukcjami obsługi.

2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze bezpośrednio ze sklepem Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna lub z odpowiednim serwisem podanym w karcie gwarancyjnej. Reklamowany towar należy przesłać na adres punktu serwisowego podanego w karcie gwarancyjnej jeżeli kupujący chciałby skorzystać z gwarancji lub adres siedziby Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna jeżeli kupujący chciałby skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

3. Aby reklamacja została rozpatrzona, do zwracanego produktu należy dołączyć dokument gwarancyjny oraz kopię dowodu zakupu.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni liczonych od dnia wydania towaru. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Możliwość zwrotu dotyczy tylko towarów nieuszkodzonych - pełnowartościowych, które nie noszą jakichkolwiek oznak użytkowania (posiadają naklejki, elementy zabezpieczające itp.) oraz posiadają oryginalne opakowanie.

5. Towar należy dostarczyć w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres siedziby sprzedającego lub inny, jeżeli zostanie wskazany przez sprzedającego po otrzymaniu informacji o zamiarze skorzystania przez kupującego z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć wszystkie inne dokumenty przesłane przez sprzedającego wraz z towarem takie jak gwarancje, instrukcje obsługi itp. oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16. Koszty związane z odesłaniem towaru jak i jego odpowiednim zabezpieczeniem ponosi Kupujący. Zwrot kosztów związanych z zakupem towaru nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo odroczenia zwrotu kosztów aż do momentu sprawdzenia rzeczywistego stanu towaru.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Rękojmia sprzedawcy

Sprzedawca zgodnie z polskim prawem ponosi odpowiedzialność za sprzedane produkty na zasadach rękojmi ( do dwóch lat od daty zakupu towaru ).

 VI. Ochrona danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna, 31-062, Kraków, Krakowska 21

2. Niezbędne dane osobowe do złożenia zamówienia, to:
- imię i nazwisko,
- adres,
- adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż podany uprzednio adres,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu,
- nazwa firmy (w przypadku firmy),
- NIP (w przypadku firmy).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
- sprzedaży produktów oferowanych przez sklep Audiofan
- rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
- wysyłki informacji o dostępności produktów oraz informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:
- podmiot świadczący usługi dostawy produktów,
- PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line,
- Ceneo (badanie satysfakcji z dokonanego zakupu).

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez siebie zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Audiofan A. Krupińska Ł. Krzan sp. jawna oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl